:

:
 

ÇÌãá ÇáãäÇØÞ Ýì ÇáÚÇáã Florida æáÇíÉ ÝáæÑíÏÇ ÇáÃãÑíßíÉ
ÇÌãá ÇáãäÇØÞ Ýì ÇáÚÇáã Florida æáÇíÉ ÝáæÑíÏÇ ÇáÃãÑíßíÉ
: 0
fifiÕæÑ ÇáÇÎØÈæØ
Bookmark and ShareÕæÑ ÇáÇÎØÈæØ

Pin it


            

ÕæÑ ÇáÇÎØÈæØ
: ÕæÑ ÇáÇÎØÈæØ
: ÕæÑ, ÇáÇÎØÈæØ
: 10.02.2010 17:12
: 1045
: 7
: 0.00 (0 )
: 51.5 KB
: fifi

IPTC Info
: OLYMPUS DIGITAL CAMERA

EXIF Info
: OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD
: C5050Z
: 1/60 sec(s)
: F/2.8
ISO : 64
: 00.00.0000 00:00:00
: 7.1mm


: ::
   ÕæÑ .Óãß ÇáÞÑÔ .Óãß ÇáÞÑÔ ÇáãÊæÍÔ .ãáß ÇáÈÍÇÑ .ÇáÞÑÔ ÇáÇÈíÖ  
  :
ÕæÑ ÇáÍæÊ ÇáÇÒÑÞ