:

:
 

ÕæÑ ÇáÑÆíÓ ÇáÓÇÏÇÊ ãÚ ÇÝÑÇÏ ÇÓÑÊå.
ÕæÑ ÇáÑÆíÓ ÇáÓÇÏÇÊ ãÚ ÇÝÑÇÏ ÇÓÑÊå.
: 0
fifiÛÑæÈ ÇáÔãÓ Ýí ÇÍÖÇä ÇáãäÕæÑÉ
Bookmark and ShareÛÑæÈ ÇáÔãÓ Ýí ÇÍÖÇä ÇáãäÕæÑÉ

Pin it


            

ÛÑæÈ ÇáÔãÓ Ýí ÇÍÖÇä ÇáãäÕæÑÉ
: ÛÑæÈ ÇáÔãÓ Ýí ÇÍÖÇä ÇáãäÕæÑÉ
: ÛÑæÈ, ÇáÔãÓ, Ýí, ÇÍÖÇä, ÇáãäÕæÑÉ
: 26.08.2012 01:06
: 1113
: 6
: 0.00 (0 )
: 97.1 KB
: leader

EXIF Info
: SAMSUNG
: GT-S5670
: 1/355 sec(s)
: F/2.6
ISO : 50
: 23.08.2012 18:22:08
: 3.79mm


: ::
   Úáã ßãÈæÏíÇ  
  :
use